Kotlíková dotaze + Nová zelená úsporám

Z programu Nová zelená úsporám můžete získat dotace na:

Nová zelená k úsporám

Právnické osoby mohou žádat o příspěvek na výměnu neekologického kotle (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrný zdroj (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel) a na napojení na soustavu zásobování teplem. 

Fyzické osoby mohou čerpat příspěvky na výměnu neekologických kotlů z tzv. kotlíkových dotací.

Výše dotace

Starý kotel

Starý kotel neodstraňujte, nedemontujte. Součástí podání žádosti je také doložení fotodokumentace, že máte starý kotel stále namontovaný. Ihned nás kontaktujte a domluvíme ideální postup.

Čerpání dotací

Dotaci dostáváte proplacenou, až po realizaci/po nainstalování nového tepelného zdroje a likvidaci starého kotle. Peníze dostáváte vyplacené v řádu týdnů (u kotlíkovek trvá vyhodnocení žádosti 4-6 týdnů, samotné vyplacení schválené dotace pak 2-3  týdny od realizace a dodání dokumentů nutných pro čerpání. V některých krajích je také možné předčerpat zálohově kotlíkovky (týká se seniorů nad 65 let, případně mladých do 30 let).

Dále pak můžete nainstalovat nové tepelné čerpadlo a pak zpětně žádat o dotaci, není třeba čekat na schválení.

Využijte mimořádné slevy na tepelná čerpadla a rekuperace od Nás.

Neváhejte nás kontaktovat

My, společnost ABC CLIMATECH s.r.o., se sídlem Nezamyslova 509/2, 128 00 Praha 2, Nusle, IČ: 281 64 024 jakožto správce osobních údajů si Vás tímto v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ve znění účinném od 25. 5. 2018, dovolujeme informovat o zpracování Vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem komunikace v reakci na Vaši poptávku z titulu plnění smluvní povinnosti po dobu realizace komunikace v reakci na Vaši poptávku, případně po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoli nároku z naší a/nebo Vaší strany a po dobu archivační doby stanovené zákonem. Plnou verzi poučení o Vašich právech naleznete na www.abcklimatech.cz/kontakt/informacni-povinnost/. Za účelem uplatnění svých práv nás můžete kontaktovat písemně na adrese našeho sídla (viz výše) nebo na e-mailové adrese info@abcklimatech.cz.