Dotace na tepelné čerpadlo, rekuperaci

Kotlíková dotaze + Nová zelená úsporám

Z programu Nová zelená úsporám můžete získat dotace na:

  • solární termické a fotovoltaické systémy,
  • systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu (rekuperace),
  • využití tepla z odpadních vod,
  • výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem,
  • výměnu lokálních topidel (např. kamna využívaná jako hlavní zdroj tepla na vytápění).

 

Nová zelená úsporám

Právnické osoby mohou žádat o příspěvek na výměnu neekologického kotle (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrný zdroj (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel) a na napojení na soustavu zásobování teplem.

Fyzické osoby mohou čerpat příspěvky na výměnu neekologických kotlů z tzv. kotlíkových dotací.

Výše dotace

  • Výše dotace na pořízení tepelného čerpadla v kombinaci kotlíkovky a nová zelená úspora je až 50 % z uznatelných nákladů, na rodinný dům získáte 127 500 Kč;
  • 75 000 nebo 100 000 Kč na instalaci systémů řízeného větrání se zpětným získáváním tepla;
  • Uznatelnými náklady jsou vedle tepelného čerpadla i veškeré práce, revize a jiné úkony s jeho instalací spojené;
  • Povinnou přílohou žádosti o dotaci je i tzv. Energetický posudek budovy, jehož cena není součástí nabídky na nový zdroj vytápění;
  • Zákazníkům, kteří si objednají tepelné přes naši firmu, rádi pomůžeme s veškerou administrativou související s úspěšným vyřízením dotace;

Starý kotel

Starý kotel neodstraňujte, nedemontujte. Součástí podání žádosti je také doložení fotodokumentace, že máte starý kotel stále namontovaný. Ihned nás kontaktujte a domluvíme ideální postup.

Čerpání dotací

Dotaci dostáváte proplacenou, až po realizaci/po nainstalování nového tepelného zdroje a likvidaci starého kotle. Peníze dostáváte vyplacené v řádu týdnů (u kotlíkovek trvá vyhodnocení žádosti 4-6 týdnů, samotné vyplacení schválené dotace pak 2-3 týdny od realizace a dodání dokumentů nutných pro čerpání. V některých krajích je také možné předčerpat zálohově kotlíkovky (týká se seniorů nad 65 let, případně mladých do 30 let).

Dále pak můžete nainstalovat nové tepelné čerpadlo a pak zpětně žádat o dotaci, není třeba čekat na schválení.

Využijte mimořádné slevy na tepelná čerpadla a rekuperace od Nás.

Neváhejte nás kontaktovat

My, společnost ABC CLIMATECH s.r.o., se sídlem Nezamyslova 509/2, 128 00 Praha 2, Nusle, IČ: 281 64 024 jakožto správce osobních údajů si Vás tímto v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ve znění účinném od 25. 5. 2018, dovolujeme informovat o zpracování Vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem komunikace v reakci na Vaši poptávku z titulu plnění smluvní povinnosti po dobu realizace komunikace v reakci na Vaši poptávku, případně po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoli nároku z naší a/nebo Vaší strany a po dobu archivační doby stanovené zákonem. Plnou verzi poučení o Vašich právech naleznete na www.abcklimatech.cz/kontakt/informacni-povinnost/. Za účelem uplatnění svých práv nás můžete kontaktovat písemně na adrese našeho sídla (viz výše) nebo na e-mailové adrese info@abcklimatech.cz.