Close

Rekuperace – moderní větrání

Současným trendem je zateplovat a utěsňovat, tím se ale připravujeme o přirozené větrání.  Milně se domníváme, že neustále nastavená mikroventilace za nás tuto situaci vyřeší., ale opak je pravdou. Větrat se musí. Jinak riskujeme vznik plísní a tím zdravotní potíže. Dostatek čerstvého vzduchu je nepostradatelný. Volně dýchat potřebují nejen lidé, ale i domy.

Zatepluji a utěsňuji a při tom větrám, sice jenom mikroventilací, jak jsem na tom s tepelnými ztrátami? Ty totiž během větrání a systému mikroventilace tvoří až 40% celkové ztráty objektu. Ale i v létě je nám rekuperace platná. A opět budeme šetřit. Klimatizaci necháme stranou a využijeme odvodu teplého vzduchu ven a chlazení vzduchem proudícím do domu.

Přitom na instalaci systémů řízeného větrání se zpětným získáním tepla můžete získat dotaci 75.000 nebo 100.000 Kč, proč toho nevyužít?

Rekuperace najde své uplatnění zejména tam, kde:

  • chcete žít ve zdravém prostředí ve dne i v noci;
  • chcete snížit teplené ztráty a tím snížit provozní náklady na topení;
  • Chcete snížit vysokou vlhkost vzduchu (při vaření může vlhkost dosáhnout až 75%) – klasické větrání funguje pouze krátkodobě;
  • chcete ušetřit na pořízení tepelných čerpadel a kotlů;
  • chybí Vám dostatek čerstvého vzduchu – například v ložnici pro zdravé spaní;
rekuparace

Co se tedy skrývá pod slovem REKUPERACE? Doslova to znamená “znovu – využít”. 

Principem rekuperace je přívod čerstvého vzduchu zvenčí, který je ohříván (díky rekuperačnímu výměníku uvnitř vzduchotechnické jednotky) teplým „odpadním“ vzduchem z objektu. Rekuperační výměníky dosahují vysokých účinností předání tepla (kolem 90%).

 topná soustava.

Rekuperační jednotky

Rekuperační jednotky a jejich účinnost, jsou jedním z nejdůležitějších kritérií, které je nutné při výběru zohlednit.  Záleží na tom, kolik tepla je rekuperační jednotka schopna převést z odpadního vzduchu do čerstvého. Účinnost rekuperace je ovlivněna její konstrukcí a tzv. přestupní plochou. V praxi rekuperační jednotka díky odpadnímu vzduchu teploty 22 °C předehřeje venkovní přiváděný vzduch z teploty např. −5 °C až na 20 °C.

Sama o sobě ale dům „vytápět“ nedokáže – je stěžejní součástí celého VZT systému.

Efektivně sníží výrazné množství energie, které je potřeba na dohřátí čerstvého vzduchu v interiéru, ale zde technické možnosti REKUPERACE končí.

Pokrytí tepelných ztrát objektu prostupem, případnou infiltrací a dohřev vzduchu po rekuperaci na pokojovou teplotu musí zajistit topná soustava.

Rekuperace RD
Rekuperace v chytrém domě

Modernírekuperační jednotky lze nastavit a regulovat stejně jako celou chytroudomácnost. Má smysl jako dílčí řešení větrání a vytápění domu, ale potěší Vásjako praktická součást chytré domácnosti. Pod kontrolou máte komfort prostředí,ve kterém žijete s těmi nejbližšími.
Rekuperace je Vaším důležitým spojencem na poli příjemného bydlení. Stále mátejeden ovladač na vše. Nejen, že řídíte světla, máte přehled díky kamerám,vzdáleně spínáte potřebné spotřebiče, manuálně kontrolujete a ovládáte celýdům, pokud Vám nevyhovuje automaticky nastavený systém, navíc regulovaněovlivníte vlhkost vzduchu, trvale větráte a šetříte peníze.

Začleněnírekuperačních jednotek do systému pro ovládání chytrého domu možňuje vzájemnoukomunikaci s dalšími podsystémy a zařízením, což má pozitivní vliv na efektivnívyužívání energií.
Například při větrání a výměně tepla systém zjistí, že ohřátý čerstvý vzduchpřiváděný do místnosti nemá dostatečnou teplotu pro tepelnou pohodu. Proto dáchytrý dům pokyn pro dotápění místnosti a zvolí přitom nejvhodnější(nejlevnější) z dostupných zdrojů energií.

Neníto žádná věda, pouze spojení inteligentních řešení v jeden důmyslný systém,který Vám bez odmlouvání slouží, právě tak, jak potřebujete

Rekuperace RD
Neváhejte nás kontaktovat
My, společnost ABC CLIMATECH s.r.o., se sídlem Nezamyslova 509/2, 128 00 Praha 2, Nusle, IČ: 281 64 024 jakožto správce osobních údajů si Vás tímto v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ve znění účinném od 25. 5. 2018, dovolujeme informovat o zpracování Vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem komunikace v reakci na Vaši poptávku z titulu plnění smluvní povinnosti po dobu realizace komunikace v reakci na Vaši poptávku, případně po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoli nároku z naší a/nebo Vaší strany a po dobu archivační doby stanovené zákonem. Plnou verzi poučení o Vašich právech naleznete na www.abcklimatech.cz/kontakt/informacni-povinnost/. Za účelem uplatnění svých práv nás můžete kontaktovat písemně na adrese našeho sídla (viz výše) nebo na e-mailové adrese info@abcklimatech.cz.